IPC-A-610 to standard powszechnie stosowany w przemyśle elektronicznym do kontroli płytek drukowanych. Obejmuje on różne aspekty dotyczące pakietów elektronicznych, przedstawia warunki docelowe, sytuacje idealne, które nie zawsze będą spełnione, a także tolerancje, określone jako dopuszczalne warunki. Występują również sytuacje niezgodne z wymaganiami lub wady. Ponadto porusza sytuacje, które nie mają wpływu na działanie, ale są niepożądanym stanem związanym z materiałem procesowym, konstrukcją lub problemami z maszyną. Są one uważane za wskaźniki procesu i chociaż nie muszą być traktowane, mogą być podstawą usprawnień w ramach procesów.

 

Program szkoleniowy i certyfikacyjny IPC-A-610 obejmuje osoby zainteresowane ogólnounijnymi inicjatywami zapewnienia jakości w zgodnym z branżą programie sponsorowanym przez IPC, aby wspierać ich zaangażowanie w ciągłe ulepszanie jakości i niezawodności produktu. Program zapewnia osobom prywatnym przenośne poświadczenie, które reprezentuje ich rozumienie IPC-A-610.

Inspektor w zakładzie montażowym jest osobą odpowiedzialną za sprawdzenie, czy wszystkie istotne parametry są spełnione. Jako taki odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że produkty dostarczane do klienta są zgodne ze specyfikacjami. Aby właściwie wykonywać swoją pracę, najważniejsze jest, aby miał wszystkie istotne informacje. Mogą to być rysunki montażowe, kontrakty i inne dokumenty dostarczone przez klienta. Ponadto będzie musiał mieć dostęp do odpowiednich specyfikacji i kryteriów akceptacji, takich jakie można znaleźć w standardzie IPC-A-610.

Certyfikowany specjalista ds. Aplikacji IPC (CIS) koncentruje się na pracownikach liniowych, operatorach, inspektorach i kupujących, którzy kryteria akceptowalności wykorzystują na co dzień, aby sprawdzić i podjąć decyzję o akceptacji / odrzuceniu rozpatrywanego produktu.

Szkolenie dla Certyfikowanych Trenerów IPC-A-610, wykorzystujące kompleksowy program nauczania, zapewnia trenerom wysokiej jakości materiały i szczegółowe plany instruktażowe do szkolenia specjalistów na wszystkich poziomach, w tym dla zespołów sprzedażowych i kierownictwa.

Szkolenie dla Certyfikowanych Trenerów IPC-A-610 przeznaczone jest dla wszystkich osób, które są odpowiedzialne za jakość procesu produkcyjnego. Posiadając odpowiednią wiedzę oraz kompetencje do szkolenia specjalistów zapewnią oni powtarzalność i niezawodność procesu, na każdym jego etapie oraz najwyższą jakość produktu finalnego.

Wszyscy Certyfikowani Trenerzy IPC-A-610, po pozytywnym zaliczeniu egzaminu, otrzymują materiały szkoleniowe wraz z instrukcją przeprowadzania szkoleń dla specjalistów. Program szkoleniowy podzielony jest na moduły, co pozwala na szkolenie specjalistów w zakresie dopasowanym do ich potrzeb wynikających z wykonywanych obowiązków.

W pakiecie zawarte są:

  • Norma IPC-A-610 „Dopuszczalność zespołów elektronicznych” oraz norma IPC-T-50 „Pojęcia i definicje dotyczące połączeń i obwodów elektronicznych”
  • CD-ROM zawierający: kolorowe materiały i ilustracje dotyczące wszystkich zagadnień w normie IPC-A-610; informacje na temat normy i przebiegu szkolenia oraz raporty i formularze, które są wymagane  do przeprowadzenia szkolenia dla specjalisty
  • Przewodnik dla trenera zawierający kompletną instrukcję do szkolenia i egzaminowania specjalistów
  • Formularz egzaminacyjny (open book i closed book) dla specjalisty.

 

Certyfikowany specjalista IPC-A-610G (CIS)

Certyfikowany trener IPC-A-610G (CIT)
Dopuszczalność zespołów elektronicznych
Szkolenie certyfikacyjne IPC

Program szkolenia


Przegląd programu szkoleniowego IPC-A-610 CIS

Moduł 1 - 8 (100% teorii)

Moduł Polityka i procedury (P&P):
IPC - Zasady i procedury
Czas trwania: ok. 0,75 godziny

Moduł 1 (rozdział 1):
Wprowadzenie / Stosowane dokumenty / Obsługiwanie zespołów elektronicznych
Czas trwania: ok. 2,5 godziny

1 Ogólne
1.1 Zakres
1.2 Cel
1.3 Klasyfikacja
1.4 Jednostki pomiarowe i ich zastosowanie
1.5 Definicja wymagań
1.6 Metody kontroli procesu
1.7 Kolejność pierwszeństwa
1.8 Terminy & Definicje
1.9 Przepływ wymagań
1.10 Biegłość osobista
1.11 Akceptacja wymagań
1.12 Metodologia Inspekcji
2 Stosowane Dokumenty
3 Obsługiwanie Zespołów Elektronicznych
3.1 Zapobieganie EOS/ESD
3.2 EPA/Bezpieczna Stacja Robocza EOS/ES
3.3 Rozważania Dotyczące Obsługiwania

Moduł 2 (rozdział 2):
Lutowanie i Wysokie napięcia
Czas trwania: ok. 1,25 godziny

5.1 Wymagania Dotyczące Dopuszczenia Połączeń Lutowanych
5.2 Anomalie Lutowania
12 Wysokie Napięcie

Moduł 3 (rozdział 3):
Uszkodzenie komponentów / Płytki drukowane i Zespoły elektroniczne
Czas trwania: ok. 2,5 godziny

9.1 Utrata Metalizacji
9.2 Rezystor Chip
9.3 Urządzenia z Wyprowadzeniami/Bez Wyprowadzeń
9.4 Ceramiczne Kondensatory Chip
9.5 Złącza
9.6 Przekaźniki
9.7 Uszkodzenie Rdzenia Transformatora
9.8 Łączniki, Uchwyty, Ściągacze, Zatrzaski
9.9 Kołki Złącza Krawędziowego
9.10 Kołki Pasowane na Wcisk
9.11 Kołki Złącza - Płytki Montażowe
9.12 Radiator
9.13 Element gwintowany i sprzęt
10.1 Złącza Krawędziowe
10.2 Stany Laminatu
10.3 Przewodniki/Pola
10.4 Elastyczne i Sztywno-Elastyczne Połączenia Drukowane
10.5 Znakowanie
10.6 Zanieczyszczenia
10.7 Warstwy
10.8 Warstwa Pokrywająca
10.9 Hermetyzacja

Moduł 4 (rozdział 4):
Połączenia do zakończenia
Czas trwania: ok. 3 godziny

6.1 Zacisk Krawędziowy
6.2 Izolacja
6.3 Przewodnik
6.4 Pętle Serwisowe
6.5 Zakończenia - Zagięcia Odprężające Wyprowadzenie
6.6 Zakończenia - Pozycjonowanie Wyprowadzenia/Przewodu - Wymagania Ogólne
6.7 Zakończenia - Lutowanie - Wymagania Ogólne
6.8 Zakończenia - Wieżyczki i Proste Sworznie
6.9 Zakończenia – Rozwidlone
6.10 Zakończenia – Szczelinowe
6.11 Zakończenia - Dziurkowane/z Otworem
6.12 Zakończenia – Haczyk
6.13 Zakończenia - Kubełki Lutownicze
6.14 Zakończenia - AWG 30 i Przewody o Mniejszej Średnicy
6.15 Zakończenia - Połączenia Seryjne
6.16 Zakończenia - Zacisk krawędziowy - Położenie

Moduł 5 (rozdział 5):
Technologia montażu przez otwór
Czas trwania: ok. 3 godziny

7.1 Montaż Komponentu
7.2 Zabezpieczenie Komponentu
7.3 Otwory Metalizowane
7.4 Otwory Niemetalizowane
7.5 Przewody Połączeniowe

Moduł 6 (rozdział 6):
Zespoły montowane powierzchniowo
Czas trwania: ok. 3,5 godziny

8.1 Nanoszenie Kleju
8.2 Zakończenia SMT
8.3 Połączenia SMT
8.3.2 Komponenty Chip - Komponenty o Prostokątnych lub Kwadratowych Zakończeniach - 1, 3 lub 5 Stronne Zakończenia
8.3.3 Zakończenia Cylindryczne (MELF)
8.3.4 Wypuszczone Wyprowadzenia
8.3.5 Płaskie Wyprowadzenia w Kształcie Skrzydła Mewy
8.3.6 Okrągłe lub Spłaszczone (Uformowane) Wyprowadzenia w Kształcie Skrzydła Mewy
8.3.7 Wyprowadzenia J
8.3.8 Połączenia I/Stykowe
8.3.9 Wyprowadzenia Płaskie
8.3.10 Wysokie Elementy Profilowane Posiadające Wyprowadzenia Tylko Dolne
8.3.11 Wyprowadzenia Taśmowe Uformowane w Kształcie Skierowanej Do Wewnątrz Litery L
8.3.12 Obszar Montażu Powierzchniowego Matrycy
8.3.13 Komponenty z Zakończeniami Dolnymi (BTC)
8.3.14 Komponenty Z Gładkimi Termicznymi Zakończeniami Dolnymi
8.3.15 Spłaszczone Połączenia Słupkowe
8.3.16 Połączenia w kształcie litery P
8.4 Wyspecjalizowane Zakończenia SMT
8.5 Złącza Montowane Powierzchniowo
8.6 Przewody Połączeniowe

Moduł 7 (rozdział 7):
Montaż mechaniczny
Czas trwania: ok. 1 godziny

4.1 Montaż Sprzętu
4.2 Montaż Podstawki Śrubowe
4.3 Kołki Złącza
4.4 Zabezpieczanie Wiązki Przewodów
4.5 Trasowanie

Moduł 8 (rozdział 8):
Okablowanie dyskretne
Czas trwania: ok. 0,5 godziny

11.1 Połączenia Owijane bez Lutowania

Egzamin końcowy:
Egzamin końcowy (130 pytań) Książka otwarta (OPEN BOOK): ok. 4 godziny

Ramowy plan dzienny szkolenia:

8:30 Rozpoczęcie kursu
10:30 Przerwa Kawowa
10:45 Kontynuacja
12:00 Lunch
13:00 Kontynuacja
14:30 Przerwa kawowa
14:40 Kontynuacja
17:00 Zakończenie sesji

Dzień egzaminacyjny:

8:30 Rozpoczęcie kursu
9:00 Rozpoczęcie test
10:30 Przerwa kawowa
10:45 Kontynuacja
~16:00 Zakończenie szkolenia

Dodatkowo dla trenerów blok S.10 Podstawy trenerskie

Szkolenie otwarte
Szkolenia IPC
IPC-A-610
Termin szkolenia:
2024-09-09-2024-09-13
Ilość miejsc ograniczona
Zobacz też inne szkolenia