Zapoznanie z wiedzą teoretyczną oraz praktyczną wymaganą na stanowisku Koordynatora ESD. Materiały szkoleniowe opracowane na podstawie normy PN-EN 61340-5-1, PN-EN 61340-5-2 oraz ANSI/ESD S.20.20-2007

Szkolenie przeznaczone jest dla Koordynatorów ESD, audytorów ESD, pracowników sprawujących kontrolę w strefie EPA, pracowników pracujących w przedsiębiorstwach z branży elektronicznej.

W wyniku realizacji szkolenia, uczestnik uzyska wiedzę na temat podstawowych pojęć z dziedziny ESD elektroniki i elektrotechniki, zapozna się ze zjawiskiem ESD i zagrożeniami wynikającymi z tego dla komponentów elektronicznych, roli koordynatora ESD, przeprowadzania audytów, pomiarów oraz wykonywania raportów, sprawozdań.

Zapewni to Twojemu klientowi więcej zaufania i informacji o sposobie postępowania z zamówieniem oraz o tym, jak produkujesz i dostarczasz produkt.

Ponieważ normy PN-EN i ANSI/ESD są akceptowane na całym świecie przez wszystkie gałęzie elektroniczne, mogą zostać zaimplementowane w systemie jakości. Zyskasz na tym, że nie musisz opracowywać i utrzymywać standardów, po prostu odwołujesz się do wymienionych norm.

Po zdaniu egzaminu – bezterminowy certyfikat Koordynatora ESD.

Koordynator strefy EPA
Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym w środowisku pracy

Szkolenie certyfikacyjne
Program szkolenia

Przegląd programu szkoleniowego Koordynator ESD
Moduł 1 - 13 (70% teoria, 30% praktyka)
Czas trwania: 24 godziny

Moduł 1 (rozdział 1):
Podstawowe pojęcia i definicje
Moduł 2 (rozdział 2):
Normy
Moduł 3 (rozdział 3):
Powstawanie ładunków elektrostatycznych
Moduł 4 (rozdział 4):
ESD w liczbach charakteryzujących ładunek elektrostatyczny i oddziaływanie ładunku na otoczenie
Moduł 5 (rozdział 5):
Uszkodzenia wywołane ESD
Moduł 6 (rozdział 6):
Warunki rzeczywiste - zabezpieczenia przed ESD
Moduł 7 (rozdział 7):
EPA- obszar chroniony przed ESD
Moduł 8 (rozdział 8):
Materiały do pakowania
Moduł 9 (rozdział 9):
Pomiary
Moduł 10 (rozdział 10):
Rola Koordynatora ESD
Moduł 11 (rozdział 11):
Szkolenia personelu
Moduł 12 (rozdział 12):
Tworzenie raportów po audytowych
Moduł 13 (rozdział 13):
Zajęcia praktyczne

Egzamin końcowy:
Egzamin końcowy: Książka otwarta (OPEN BOOK): ok. 1,5 godziny

Ramowy dzienny plan szkolenia

9:00 Rozpoczęcie kursu
10:30 Przerwa Kawowa
10:45 Kontynuacja
12:00 Lunch
13:00 Kontynuacja
14:30 Przerwa kawowa
14:40 Kontynuacja
17:00 Zakończenie sesji

 

Zobacz też inne szkolenia