Wymagania J-STD-001 dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych okazały się głównym autorytetem w produkcji wysokiej jakości połączeń lutowanych. Standard kładzie nacisk na kontrolę procesu i ustala wymagania dotyczące konsensusu branżowego dla szerokiej gamy produktów elektronicznych. Obecnie IPC oferuje kompleksowy, praktyczny program szkolenia i certyfikacji lutowania oparty na J-STD-001, który zapewnia firmom wszystkie narzędzia potrzebne do podnoszenia umiejętności i wydajności pracowników. Program szkoleniowy i certyfikacyjny IPC J-STD-001 zapewnia osobom cenne, przenośne poświadczenia, które rozpoznaje ich rozumienie standardu IPC J-STD-001F.

Szkolenie przeznaczone jest dla techników utrzymania ruchu, inżynierów procesu montażu, menagerów jakości, techników montażu, każdy odpowiedzialny za jakość i niezawodność zespołów elektronicznych.

Zapewni to Twojemu klientowi więcej zaufania i informacji o sposobie postępowania z zamówieniem oraz o tym, jak produkujesz i dostarczasz produkt. Mianowicie możesz pokazać im, na podstawie standardu IPC, w jaki sposób Twój produkt został skontrolowany i według której klasy.
Ponieważ standardy IPC są akceptowane na całym świecie przez wszystkie gałęzie elektroniczne, mogą zostać zaimplementowane w systemie jakości. Zyskasz na tym, że nie musisz opracowywać i utrzymywać standardów, po prostu odwołujesz się do standardów IPC.

Certyfikowany specjalista IPC-J-STD-001 (CIS)

Szkolenie certyfikacyjne IPC
Program szkolenia

Przegląd programu szkoleniowego IPC-J-STD-001 CIS
Moduł 1-10 (20% - teoria, 80% - praktyka)

Moduł 1 (rozdział 1):
Wprowadzenie / IPC - Zasady i procedury / Wiadomości ogólne / Stosowane dokumenty / Wymagania dotyczące materiałów, komponentów i sprzętu / Ogólne wymagania dotyczące lutowania i montażu / Wymagania dla płytek drukowanych / Wymagania dotyczące procesu czyszczenia
Czas trwania: ok. 5 godzin

1 Wiadomości ogólne
1.1    Zakres
1.2    Cel
1.3    Klasyfikacja
1.4    Jednostki wymiarowe i zastosowanie
1.5    Definicje wymagań
1.6    Wymagania ogólne
1.7    Kolejność pierszeństwa
1.8    Terminy i definicje
1.9    Obowiązywanie wymagań
1.10 Biegłość osobista
1.11 Wymagania dopuszczenia
1.12 Ogólne wymagania dotyczące zespołu
1.13 Różnorodne wymagania
2 Stosowane dokumenty
3 Wymagania dotyczące materiałów, komponentów i sprzętu
3.1 Materiały
3.2 Lutowie
3.3 topnik
3.4 Pasta Lutownicza
3.5 Formy lutownicze
3.6 Kleje
3.7 Chemiczne zdejmowanie izolacji
3.8 Komponenty
3.9 Sprzęt i narzędzia do lutowania
4 Ogólne wymagania dotyczące lutowania i montażu
4.1 Wyładowanie Elektrostatyczne
4.2 Obiekty/Zaplecza
4.3 Zdolność Lutownicza
4.4 Utrzymanie Zdolności Lutowniczej
4.5 Usuwanie Wykończenia Powierzchni Komponentu
4.6 Ochrona termiczna
4.7 Poprawa części nielutowanych
4.8 Wymagania czystości przed lutowaniem
4.9 Ogólne wymagania montażu części
4.10 Zamykanie otworu
4.11 izolacja komponentu z metalową obudową
4.12 Ograniczenia pokrycia klejem
4.13 Montaż elementów na elementach (układanie komponentów stosy)
4.14 Złącza i obszary styku
4.15 Obsługiwanie elementów
4.16 Lutowanie maszynowe (nie rozpływowe)
4.17 Lutowanie rozpływowe
4.18 Połączenie lutowane
4.19 Termokurczliwe elementy wykorzystywane do lutowania
9 Wymagania dla płytek drukowanych
9.1 Uszkodzenie płytki drukowanej
9.2 Znakowanie
9.3 Wygięcie i skręcenie (wypaczenie)
8 Wymagania dotyczące procesu czyszczenia
8.1 Zwolnienie od czyszczenia
8.2 Czyszczenie ultradźwiękowe
8.3 Zanieczyszczenia po lutowaniu

Moduł 2 (rozdział 2):
Połączenia przewodów i połączenia do zakończenia
Czas trwania: ok. 2 godziny – teoria, ok. 1 godzina – praktyka

5.1 Przygotowanie przewodu i kabla
5.2 Zakończenia lutownicze
5.3 Instalacja do zakończeń rozwidlonych, wieżyczkowych i szczelinowych
5.4 Montaż do zakończeń
5.5 Lutowanie do zakończeń
5.6 Przewody połączeniowe

Moduł 3 (rozdział 3):
Montaż i zakończenia przewlekane
Czas trwania: ok. 2 godziny – teoria, ok. 1 godzina – praktyka

6.1 Zakończenia przewlekane – ogólnie
6.2 Otwory metalizowane
6.3 Otwory niemetalizowane

Moduł 4 (rozdział 4):
Montaż powierzchniowy komponentów
Czas trwania: ok. 2 godziny – teoria, ok. 1 godziny – praktyka

7.1 Kształtowanie wyprowadzeń elementu montowanego powierzchniowo
7.2 Odstęp obudowy komponentu z wyprowadzeniami
7.3 Elementy ukształtowane do połączeń stykowych (Butt)
7.4 Dociskanie wyprowadzeń elementów montowanych powierzchniowo
7.5 Wymagania dotyczące lutowania
7.6 Wyspecjalizowane zakończenia SMT

Moduł 5 (rozdział 5):
Zapewnienie jakości produktu / Połączenie przewodów i połączenie do zakończenia / Montaż i zakończenia przewlekane
Czas trwania: ok. 4 godziny – teoria, ok. 1 godziny – praktyka

12.1 Wada sprzętu wymagająca rozdysponowania
12.2 Metodologia Inspekcji
12.3 Wymagania kontroli procesu
12.4 Statystyczne sterowanie procesem (SPC)
5.1 Przygotowanie przewodu i kabla
5.2 Zakończenia lutownicze
5.3 Instalacja do zakończeń rozwidlonych, wieżyczkowych i szczelinowych
5.4 Montaż do zakończeń
5.5 Lutowanie do zakończeń
5.6 Przewody połączeniowe
6.1 Zakończenia przewlekane – ogólnie
6.2 Otwory metalizowane
6.3 Otwory niemetalizowane
7.1 Kształtowanie wyprowadzeń elementu montowanego powierzchniowo
7.2 Odstęp obudowy komponentu z wyprowadzeniami
7.3 Elementy ukształtowane do połączeń stykowych (Butt)
7.4 Dociskanie wyprowadzeń elementów montowanych powierzchniowo
7.5 Wymagania dotyczące lutowania
7.6 Wyspecjalizowane zakończenia SMT

Egzamin końcowy:
Egzamin końcowy (75 pytań) książka otwarta (OPEN BOOK): ok. 4 godziny

Ramowy plan dzienny szkolenia:

9:00 Rozpoczęcie kursu
10:30 Przerwa Kawowa
10:45 Kontynuacja
12:00 Lunch
13:00 Kontynuacja
14:30 Przerwa kawowa
14:40 Kontynuacja
17:00 Zakończenie sesji

Dzień egzaminacyjny:

Ostatni dzień szkolenia
9:00 Rozpoczęcie testu
10:30 Przerwa kawowa
10:45 Kontynuacja
12:00 Zakończenie szkolenia

 

Zobacz też inne szkolenia