Celem tego szkolenia jest zakwalifikowanie i certyfikowanie ucznia jako Certyfikowanego Specjalistę IPC (CIS) lub Certyfikowanego Trenera (CIT). Szkolenie to wesprze firmy zajmujące się montażem kabli i przewodów w branży elektronicznej, aby uzyskać najwyższą jakość, produktywność i opłacalność produkcji, zapewniając pracownikom możliwość prawidłowego stosowania kryteriów dopuszczalności IPC / WHMA-A-620. Szkolenie dla Certyfikowanych Trenerów (CIT) nadaje uczestnikom, którzy zakończyli je z pozytywnym wynikiem uprawnienia do szkolenia Specjalistów zarówno z całego standardu, jak i z wybranych części, niezbędnych na wybranych stanowiskach pracy. Certyfikowany Trener (CIT) ma dostęp do materiałów szkoleniowych oraz formularzy egzaminacyjnych on-line na platformie IPC.

Szkolenie przeznaczone jest dla operatorów, instruktorów, kierowników ds. jakości, techników montażu i inżynierów procesów, z dużym doświadczeniem w produkcji i montażu wiązek kablowych i przewodów.

Zapewni to Twojemu klientowi więcej zaufania i informacji o sposobie postępowania z zamówieniem oraz o tym, jak produkujesz i dostarczasz produkt. Mianowicie możesz pokazać im, na podstawie standardu IPC, w jaki sposób Twój produkt został skontrolowany i według której klasy.
Ponieważ standardy IPC są akceptowane na całym świecie przez wszystkie gałęzie elektroniczne, mogą zostać zaimplementowane w systemie jakości. Zyskasz na tym, że nie musisz opracowywać i utrzymywać standardów, po prostu odwołujesz się do standardów IPC.

Certyfikowany specjalista IPC-WHMA-A-620C (CIS)
Wymagania i akceptacja dla kabli i wiązek przewodów

Szkolenie certyfikacyjne IPC
Program szkolenia

Przegląd programu szkoleniowego IPC-WHMA-A-620 CIS
Moduł 1 - 8 (100% teorii)

Moduł 1 (rozdział 1):
Wprowadzenie / IPC - Zasady i procedury / Stosowane dokumenty / Przygotowanie przewodów / Pomiary zestawów kablowych i przewodów / Testowanie
Czas trwania: ok. 5 godzin

1 Wstęp
1.1 Zakres
1.2 Cel
1.3 Objaśnienie Dokumentu
1.4 Jednostki Pomiarowe i Zastosowanie
1.5 Wymagania
1.6 Niecodzienne i Wyspecjalizowane Projekty
1.7 Terminy i Definicje
1.8 Klasy Produktu
1.9 Hierarchia Ważności
1.10 Wpływ Wymagań
1.11 Kwalifikacje Personelu
1.12 Środowisko Pracy
1.15 Warunki Kontroli
1.16 Odstęp Elektryczny
1.17 Kontrola
1.18 Ochrona Przed Wyładowaniami Elektrostatycznymi (ESD)
1.19 Zanieczyszczenie
1.20 Wprowadzanie poprawek/Naprawy
1.21 Statystyczna Kontrola Procesu
2 Stosowane Dokumenty
3 Przygotowanie Przewodów
3.1 Odizolowanie Przewodów
3.2 Uszkodzenia Żyły i Obcinanie Końca Przewodu
3.3 Zniekształcenia Przewodnika/Oddzielenie Żył Przewodu
3.4 Skręcanie Przewodów
3.5 Uszkodzenie Izolacji przewodu – Odizolowanie
11 Pomiary Zestawów Kablowych i Przewodów
11.1 Pomiary – Tolerancja Długości Przewodów i Kabli
11.2 Pomiary – Kabel
11.3 Pomiary – Przewód
19 Testowanie
19.1 Testy Nieniszczące
19.2 Testowanie po Wprowadzeniu Poprawek lub Naprawie
19.3 Stosowanie Tabel
19.4 Test Elektryczny
19.5 Metody Testu Elektrycznego
19.6 Testy Mechaniczne
19.7 Metody Testu Mechanicznego

Moduł 2 (rozdział 2):
Zakończenia zagniatane (styki i uchwyty) / Połączenia Przewodów Izolowanych (IDC)
Czas trwania ok. 3 godziny

5 Zakończenia Zagniatane (styki i uchwyty)
5.1 Stemplowane i Formowane – Otwarta Tulejka
5.2 Stemplowane i Formowane – Zamknięta Tulejka
5.3 Styki Formowane Mechanicznie
5.4 Formowanie Zakończeń Tulejkowych
6 Połączenia Przewodów Izolowanych (IDC)
6.1 Zakończenie Masowe, Kabel Płaski
6.2 Zakończenie Pojedynczego Przewodu

Moduł 3 (rozdział 3):
Zakończenia lutowane / Wysokie napięcia
Czas trwania ok. 3 godziny

4 Zakończenia Lutowane
4.1 Materiały, Komponenty i Wyposażenie
4.2 Zanieczyszczenia
4.3 Połączenie Lutowane
4.4 Przygotowanie Przewodu/Wyprowadzenia, Pobielanie
4.5 Izolacja Przewodu
4.6 Osłona Izolacyjna
4.7 Rozdzielenie Przewodów (Lutowane)
4.8 Zakończenia
20 Wysokie napięcia

Moduł 4 (rozdział 4):
Montaż złącza / Wtryskiwanie/zalewanie
Czas trwania ok. 2 godziny

9 Montaż Złącza
9.1 Montaż Sprzętu
9.2 Zagięcia Odprężające
9.3 Osłony i nasuwki
9.4 Uszkodzenie Złącza
9.5 Montaż Styków i Zatyczek Uszczelniających do Konektorów
10 Wtryskiwanie/Zalewanie
10.1 Wtryskiwanie
10.2 Zalewanie

Moduł 5 (rozdział 5):
Sploty
Czas trwania ok. 1 godziny

8 Sploty
8.1 Sploty Lutowane
8.2 Splot Zaciskany
8.3 Sploty Zgrzewane Ultradźwiękowo

Moduł 6 (rozdział 6):
Znakowanie/Etykietowanie / Zabezpieczenia / Powłoki Ochronne Kabli/Wiązek Przewodów / Montaż końcowy wyrobu
Czas trwania ok. 4 godziny

12 Znakowanie/Etykietowanie
12.1 Zawartość
12.2 Czytelność
12.3 Trwałość
12.4 Lokalizacja i Orientacja
12.5 Funkcjonalność
12.6 Osłona Znakująca
12.7 Oznakowania Flagowe
12.8 Znaczniki Zapinane
14 Zabezpieczenia
14.1 Wiązadło Zawijane/Sznurowanie
14.2 Odgałęzienia
14.3 Trasowanie
14.4 Prostopadłe Wiązadło Ściegowe
15 Ekranowanie elektryczne kabli/wiązek przewodów
15.1 Oplot
15.2 Zakończenie Ekranu
15.3 Zakończenie Ekranu – Złącze
15.4 Zakończenie Ekranu – Łączenie Oplotu Wstępnie Tkanego
15.5 Taśmy – Izolujące i Przewodzące, Przylepne i Nieprzylepne
15.6 Rura Kablowa (Ekranowanie)
15.7 Tuby Obkurczane – Wbudowany
16 Powłoki Ochronne Kabli/Wiązek Przewodów
16.1 Oplot
16.2 Osłony/Tuby Obkurczane
16.3 Plastikowa Spirala Owijana (Osłona Spiralna Owijana)
16.4 Rura Kablowa – Rozcięta i Nierozcięta
16.5 Taśmy Przylepne i Nieprzylepne
17 Montaż Końcowego Wyrobu
17.1 Wymagania Ogólne
17.2 Instalacja Sprzętu
17.3 Instalacja Przewodu/Wiązki

Moduł 7 (rozdział 7):
Zgrzewanie ultradźwiękowe / Połączenia owijane bez lutowania
Czas trwania ok. 1,5 godziny

13 Połączenia Kabli Współosiowych i Dwuosiowych
13.1 Odizolowanie
13.2 Zakończenie Przewodnika Środkowego
13.3 Lutowanie Nasadki Tulejkowej do Styków
13.4 Złącze Współosiowe – Montaż do Płytki Drukowane
13.5 Złącze Współosiowe – Długość Przewodnika Środkowego – Złącze Prostokątne
13.6 Złącze Współosiowe – Lutowanie Przewodnika Środkowego
13.7 Złącze Współosiowe – Pokrywa Terminala
13.8 Zakończenie Ekranu
13.9 Styk Środkowy
13.10 Półsztywny Przewód Współosiowy
13.11 Matrycowy Rodzaj Złącza
13.12 Lutowanie i Odizolowanie Dwuosiowych/Wieloosiwych Przewodów Ekranowanych

Moduł 8 (rozdział 8):
Zgrzewanie ultradźwiękowe / Połączenia owijane bez lutowania
Czas trwania ok. 1 godziny

7 Zgrzewanie Ultradźwiękow
7.1 Odstęp Izolacji
7.2 Jądro Zgrzeiny
18 Połączenia Owijane bez Lutowania
18.1 Liczba Zwojów
18.2 Odstęp Pomiędzy Zwojami
18.3 Końcówki, Owijanie Izolacji
18.4 Nachodzenie Podniesionych Zwojów
18.5 Położenie Połączenia
18.6 Ułożenie Przewodu
18.7 Luźny Przewód
18.8 Powlekanie
18.9 Uszkodzenie

Egzamin końcowy:
Egzamin końcowy (140 pytań) Książka otwarta (OPEN BOOK): ok. 4,5 godziny

Ramowy plan dzienny szkolenia:

9:00 Rozpoczęcie kursu
10:30 Przerwa Kawowa
10:45 Kontynuacja
12:00 Lunch
13:00 Kontynuacja
14:30 Przerwa kawowa
14:40 Kontynuacja
17:00 Zakończenie sesji

Dzień egzaminacyjny:

Ostatni dzień szkolenia
8:30 Rozpoczęcie kursu
9:00 Rozpoczęcie testu
10:30 Przerwa kawowa
10:45 Kontynuacja
~16:00 Zakończenie szkolenia

 

Szkolenie otwarte
Szkolenia IPC
IPC/WHMA-620
Termin szkolenia:
2024-06-17-2024-06-21
Ilość miejsc ograniczona
Szkolenie zamknięte
Szkolenia IPC
IPC/WHMA-620
Termin szkolenia:
2024-06-24-2024-06-28
Szkolenie zamknięte
Zobacz też inne szkolenia