Celem tego szkolenia jest zakwalifikowanie i certyfikowanie ucznia jako Certyfikowanego Specjalistę IPC (CIS). Szkolenie to wesprze firmy zajmujące się produkcją płyt PCB i pakietów elektronicznych, aby uzyskać najwyższą jakość, produktywność i opłacalność produkcji, zapewniając pracownikom możliwość prawidłowego stosowania kryteriów dopuszczalności IPC-A-600.

Szkolenie przeznaczone jest dla operatorów, instruktorów, kierowników ds. Jakości, techników montażu i inżynierów procesów, osoby odpowiedzialne za zakupy, handlowców, z dużym doświadczeniem w produkcji i montażu pakietów elektronicznych.

Zapewni to Twojemu klientowi więcej zaufania i informacji o sposobie postępowania z zamówieniem oraz o tym, jak produkujesz i dostarczasz produkt. Mianowicie możesz pokazać im, na podstawie standardu IPC, w jaki sposób Twój produkt został skontrolowany i według której klasy.
Ponieważ standardy IPC są akceptowane na całym świecie przez wszystkie gałęzie elektroniczne, mogą zostać zaimplementowane w systemie jakości. Zyskasz na tym, że nie musisz opracowywać i utrzymywać standardów, po prostu odwołujesz się do standardów IPC.

Certyfikowany specjalista IPC-A-600J (CIS)

Szkolenie certyfikacyjne IPC
Program szkolenia

Przegląd programu szkoleniowego IPC-A-600 CIS
Moduł 1 - 4 (100% teorii)

Moduł 1 (rozdział 1):
Wprowadzenie / IPC - Zasady i procedury / Przegląd IPC-A-600
Czas trwania: ok. 2 godziny

1.1 Zakres
1.2 Cel
1.3 Dostęp do Tego Dokumentu
1.4 Klasyfikacja
1.5 Kryteria Dopuszczenia
1.6 Stosowane Dokumenty
1.7 Wymiary i Tolerancje
1.8 Terminy i Definicje
1.9 Zmiany Poziomu Rewizji
1.10 Jakość Wykonania

Moduł 2 (rozdział 2):
Charakterystyki Dostrzegalne Zewnętrznie
Czas trwania: ok. 5 godzin

2.1 Krawędzie Płyty
2.2 Powierzchnia Materiału Bazowego
2.3 Podpowierzchniowy Materiał Bazowy
2.4 Pokrycia Lutowiem i Stopienie Cynowo-Ołowiowe
2.5 Otwory – Metalizowane – Wymagania Ogólne
2.6 Otwory – Niemetalizowane
2.7 Drukowane Pola Kontaktowe
2.8 Znakowanie
2.9 Maska Lutownicza
2.10 Definicja Warstwy Przewodzącej – Charakterystyki Wymiarowe
2.11 Płaskość

Moduł 3 (rozdział 3):
Charakterystyki dostrzegalne wewnętrznie
Czas trwania: ok. 4 godziny

3.1 Materiały Dielektryczne
3.2 Warstwy Przewodzące – Wymagania Ogólne
3.3 Otwory Metalizowane – Wymagania Ogólne
3.4 Otwory Metalizowane – Wiercone
3.5 Otwory Metalizowane – Wykrawane

Moduł 4 (rozdział 4, 5):
Specjalne typy płyt drukowanych, testowanie czystości
Czas trwania: ok. 3 godziny

4.1 Elastyczne i Sztywno-Elastyczne Obwody Drukowane
4.2 Płyty Drukowane z Rdzeniem Metalowym
4.3 Jednopłaszczyznowe Płyty Drukowane
5.1 Testowanie Lutowalności
5.2 Integralność Elektryczna

Egzamin końcowy:
Egzamin końcowy (100 pytań) Książka otwarta (OPEN BOOK): ok. 3 godziny

Ramowy plan dzienny szkolenia:

9:00 Rozpoczęcie kursu
10:30 Przerwa Kawowa
10:45 Kontynuacja
12:00 Lunch
13:00 Kontynuacja
14:30 Przerwa kawowa
14:40 Kontynuacja
17:00 Zakończenie sesji

Dzień egzaminacyjny:

Ostatni dzień szkolenia
8:30 Rozpoczęcie kursu
9:00 Rozpoczęcie testu
10:30 Przerwa kawowa
10:45 Kontynuacja
12:00 Zakończenie szkolenia

Zobacz też inne szkolenia