Centrum Szkoleniowe PB Training

12 lutego 2019

Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC w PB Technik wyposażone zostało w samodzielne, kompletne i nowoczesne stanowiska montażowe dla uczestników prowadzonych kursów. Nasi studenci uczestniczą w zajęciach korzystając m. in. z zaawansowanych technologicznie stacji lutowniczych z dodatkowymi narzędziami ERSA i-CON VARIO 4, stacji naprawczej do układów typu BGA ERSA HR 550 oraz narzędzi Bernstein. Bezpieczeństwo środowiska pracy jest zapewnione dzięki wyciągom stanowiskowym BOFA oraz zabezpieczeniom antystatycznym.

W komfortowych warunkach odbywają się wykłady oraz ćwiczenia, a w trakcie przerw kursanci mogą odpocząć w jadalni.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń IPC zarówno dla specjalistów, jak i trenerów na stronie:

https://pbtraining.com.pl/pl/szkolenia

Na Państwa życzenie możemy również zorganizować i przeprowadzić szkolenia z dowolnej tematyki związanej z produkcją elektroniczną, a w szczególności z zakresu ochrony EPA, montażu SMD/THT, procesów naprawczych lub kontrolnych.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z naszego Centrum Szkoleniowego:

https://www.facebook.com/PB-Technik-maszyny-materia%C5%82y-i-technologie-dla-przemys%C5%82u-elektronicznego-602380906579551/?__tn__=kC-R&eid=ARA_ZUwWYdySyreL87GnHi1k6IOehe12YwdZjWiUTLm8Cxw0AGK80gq6zqB9YWEtN_0z99F0d2Pr0IwJ&hc_ref=ARRDXYJNOBCyzVOIui_fc7rQ-amw3jzyiTs9D9cj56o-W2sWg2do1NzwvtZ4PFCGHTQ&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDe9jnnWGfYtTJIkn2dOURRu9zTvJqzLd49TIA1tNI491pimZtoVKAsgyzWDueiyGmpTjJVLdKkARNV36bcjqlQpi5Ul4nfYPqhVNzi-wF6nPysESLUWSjejcDj_i47HFnv-4RHQjzC4UvCoa5a6YG21ezYdarRYoZNotwWBwCCrvmtffZ6Acws5Alk3J1apYXR3iWkaBaj_1jzbSc69MDbJJ3-OO6ool4X3pwwo_CrusN6dXnEJbFHu3sUhbU3oDZho-n4qd2BeZk297Dld-EIncIOExqbXQI47MBRK8LQKSiRN36VLTuWB2X7r2gnovYHwfMCDBQPOeCj9Gl_CbOy3g