Certyfikacja IPC w okresie pandemii Covid-19

9 kwietnia 2020

IPC dostrzega wyjątkowe i nieoczekiwane wyzwania, jakie pandemia COVID-19 stworzyła dla przemysłu elektronicznego i naszej społeczności szkoleniowej. Chociaż sytuacja ta wciąż się zmienia, uważamy, że możemy podjąć konkretne kroki, aby pomóc rozwiązać niektóre z tych wyzwań.

1. Szkolenie zdalne: Trenerzy są upoważnieni do korzystania z opcji szkolenia zdalnego, jeśli takie jest dostępne. Zdrowie i bezpieczeństwo naszej społeczności szkoleniowej i branży są naszym najwyższym priorytetem. Podczas określania stosowności szkolenia na żywo i na odległość należy przestrzegać wszystkich ograniczeń nałożonych przez rząd. Wszystkie szkolenia zdalne muszą być prowadzone z instruktorem na żywo. Nagranie i odtwarzanie szkolenia nie jest dozwolone.

2. Zdalne egzaminowanie: IPC współpracuje z kilkoma organizacjami oferującymi usługi zdalnego egzaminowania uniwersytetom i jednostkom certyfikującym. Obecnie jesteśmy w trakcie integracji jednej z tych usług w IPC EDGE. Pracujemy nad tym, aby udostępnić to jak najszybciej. Naszym celem jest rozpoczęcie testów wewnętrznych i beta już w przyszłym tygodniu, ale wciąż pozostaje wiele szczegółów do opracowania.

Po zakończeniu integracji i uruchomieniu działającego systemu wyślemy wiadomość e-mail z instrukcjami i dodatkowymi informacjami na temat korzystania z systemu. Aktualnie pracujemy nad wprowadzeniem zdalnych egzaminów dla CIT, a następnie CIS i następnie CSE.

Uczniowie nadal będą musieli zarejestrować się za pośrednictwem swoich instruktorów i nie będą mogli zarejestrować się do zdalnego egzaminu bezpośrednio przez IPC.

3. Przedłużenie ważności certyfikatów: ze skutkiem natychmiastowym i na żądanie. IPC tymczasowo autoryzuje 90-dniowe przedłużenia dla osób, którym wygasają certyfikaty. CIT i MIT muszą poprosić o przedłużenie wygasającej certyfikacji za pośrednictwem Centrum pomocy ds. Certyfikacji wypełniając formularz i wybierając „Wniosek o przedłużenie” w polu Typ wniosku.

CIS, którzy starają się o przedłużenie, powinni złożyć wniosek do CIT lub MIT, który przeprowadził ich szkolenie. CIT lub MIT wypełnią formularz rozszerzenia CIS, który został dodany do sekcji zasobów szkoleniowych na IPC EDGE. Formularze muszą być całkowicie wypełnione i przesłane pocztą elektroniczną na adres certificate@ipc.org.

Data wygaśnięcia certyfikatu będzie nadal zgodna z aktualnymi zasadami dotyczącymi wszystkich certyfikatów uzyskanych przez tymczasowe przedłużenie.

Obecnie stosujemy przedłużenia ważności certyfikatów, które wygasają w marcu lub kwietniu. IPC ponownie oceni sytuację na początku kwietnia.

4. Dodatkowe wsparcie: IPC dodaje pracowników tymczasowych do Zespołu ds. Edukacji, aby jak najszybciej rozwiązać problemy i realizować przedłużenia certyfikatów.

Aktywnie pracujemy nad tym, aby krytyczne usługi świadczone w branży produkcji elektroniki były kontynuowane w wydajny i bezpieczny sposób.

Odwiedź także platformę IPC EDGE lub Certification IPC, aby uzyskać najnowsze informacje.